Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

Tot 1750 drieslagstelsel (wintergraan, zomergraan, braak)

Inbreng van wetenschappelijke kennis, grote gevolgen 

  • Toepassing vruchtwisseling , aardappelen en mais deden hun intrede 
  • Veredeling  >>> betere rassen met hogere opbrengsten 
  • Bemesting (organisch/kunstmest >>> opbrengstpotentieel bodems werd groter 
  • Techniek >>> betere grondbewerking (paard >>> tractor) 
  • Chemie >>> grootschalige landbouw werd mogelijk 

Innovatie in de landbouw vergroten de voedselopbrengsten waardoor er een spectaculaire groei van de wereldbevolking mogelijk was. 

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN