Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

2014

Het Nederlandse landbouwbeleid geld als vooruitstrevend. In sneltreinvaart volgen aanpassingen zich op. 

Deze zijn voornamelijk gericht op verdere verduurzaming, biodiversiteitmodernisering en verjonging van het platteland. De Nederlandse overheid wil overduidelijk deze positie behouden 

Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste productiefactor, uitgeput te raken. Verder hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het Europees klimaatakkoord.  

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030.  Ook het weer vertoont steeds meer extremen en is inzet van kunstmest en chemie minder gewenst. 

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN