Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

Wanneer zaaien, wanneer oogsten. In de natuur gelden geen datums.

De afrijping van de mais is dit jaar een thema. Door het koude voorjaar is de oogst verlaat.  De verplichte inzaaidatum van het vanggewas van 1 oktober was op veel plaatsen niet haalbaar. Op het laatste moment is de verplichte inzaaidatum met een maand verruimd, dat geeft de nodige afrijping en spreiding van de oogst die nog nodig is.

Lagere temperaturen en overvloedige regenval hebben voor veel stress gezorgd in de eerste periode van de groei. De mais kwam langzaam op gang.  Van de andere kant was er in de zomer voldoende water waardoor op de zwaardere gronden vaak een overvloed was, op de zandgronden was echter ook geen tekort.

Bij de keuze van een maisras word vaak gekeken naar locatie, voederwaarde, teeltdoel, gezondheid etc. De vroegheid word bepaald aan de hand van het FAO getal. Vaak word dit echter verward met het aantal groeidagen.

Dit jaar zijn de verschillen in de afrijping van de rassen onderling bij ons in het zuiden op de zand niet erg groot. Dirigent FAO 220 is gelijk rijp met Rosomak FAO 245 , terwijl Mustang met een indicatief  FAO getal van 340 slechts enkele weken later is.

De natuur kent dan ook geen klok, wat er wel is zijn getijden. De mens heeft ze onderverdeeld in seizoenen. Mais zaaien we in het voorjaar, bemesten en verzorgen doen we in de zomer en oogsten doen we vroeger of later in de herfst. Verplichte datums van de overheid passen vaak niet in de natuur, onbewust werken we zelf vaak ook met datums wat betreft het moment van inzaai. Als de temperatuur er is en de grond laat het toe zaaien we het liefst zo vroeg mogelijk. De vroeg gezaaide mais geeft voor ons gevoel vaak de hoogste droge stof opbrengst.

Klimaatverandering is echter van alle tijd. Door menselijk ingrijpen en een toenemende wereldbevolking past de natuur zich vanzelf aan. https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatverandering. Dit jaar hadden we een kouder voorjaar, mais blijft een tropisch gewas dus wachten op een hogere bodemtemperatuur is logisch. Een hogere bodemtemperatuur zorgt voor een snellere kieming, de opkomst verloopt beter, belangrijk is dat de plant gestaag kan doorgroeien. Grote temperatuurschommelingen, te droog, te nat, het zijn allemaal stressmomenten voor de mais. Een plant groeit nou eenmaal het snelst wanneer de verhoudingen optimaal zijn, iedere verandering is een vorm van stress.  Stress gaat ten koste van de fotosynthese en geeft groeiremming aan de plant. https://www.nemokennislink.nl/publicaties/toename-stress-bedreigt-planten/

Doordat er heel veel stressfactoren op kunnen treden in een teelt groeit een plant dus langzamer, de afrijping volgt dan later.

Ook stress vanuit de bodem is een groot probleem.

Op onze praktijkpercelen en bij onze klanten filteren we de problemen er uit en gaan wij voor optimalisatie van de teelt.  Verbetering van bodemvruchtbaarheid heeft ook te maken met biologie. Organische mest  en de kwaliteit daarvan is afhankelijk van de voeding van de dieren. Ook de C/N verhouding is daarbij van groot belang. Lees ons BLOG artikel

Het geheel van de kringloop is van doorslaggevend belang, iedere actie geeft ergens anders een reactie.

Bekijk onze mais rassen.

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN