Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

2021

Middels Primalz geven wij hier praktische invulling aan waarbij het bestaansrecht en het verdienmodel van de boer voorop staan. 

2014

Het Nederlandse landbouwbeleid geld als vooruitstrevend. In sneltreinvaart volgen aanpassingen zich op.  Deze zijn voornamelijk gericht op verdere verduurzaming, biodiversiteit, modernisering en verjonging van het platteland. De Nederlandse overheid wil overduidelijk deze positie behouden.   Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste productiefactor, uitgeput te raken. Verder hebben we te maken met..Lees meer

2013

Het GLB beleid word verder hervormd om het concurrentievermogen te versterken en om duurzamere landbouw en innovatie te stimuleren.

2003

Het GLB bied inkomenssteun.   Met de hervorming van het GLB beleid word de steun losgekoppeld van de productie. Voorwaarde is dat boeren goed  voor hun grond zorgen en zich houden aan milieu-, dierenwelzijns- en voedselveiligheidsvoorschriften.

1992

GLB schakelt over van markt- naar producentenondersteuning. Landbouwers worden aangespoord om milieuvriendelijker te werken en ontvangen rechtstreekse subsidies.

1991

Invoer nitraatrichtlijn  Europa sluit zich hiermee aan op mondiale afspraken zoals bijvoorbeeld mede opgesteld door de WHO. Wereldwijd is inmiddels de (vastgestelde) stikstofkringloop overschreden, terwijl de fosfaat kringloop bijna is overschreden. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Planetaire_grenzen )  Verhoogde CO2 uitstoot kan worden afgevangen door bomen en planten. Om huizen en fabrieken te kunnen blijven bouwen en om toenemende uitstoot..Lees meer

1984

Landbouwbedrijven worden zo productief dat ze meer voedsel produceren dan nodig is. Er worden diverse maatregelen getroffen om de productieniveaus in te dammen. In Nederland worden de productierechten ingevoerd.

1980

Bewustwording effecten van zure regen. Vanaf deze periode ontstonden meer Europese beleidsmaatregelen ter vermindering van uitstoot.

1962

Ontstaan Gemeenschappelijk landbouwbeleid  Inkomens van boeren bleven achter op andere economische sectoren. De opkomst van coöperaties en standsorganisaties jagen de schaalvergroting verder aan. De roep om hervorming van het landbouwbeleid werd steeds groter.   In de laatste 50 jaar evolueert de landbouw van een nationale naar een meer dan ooit Europese en mondiale aangelegenheid. vanaf 1990 weegt het debat over de vrije wereldhandel op het Europese landbouwbeleid. 

1957

Ontstaan van de Europese Gemeenschap  De landbouwpolitiek ontstaat, voldoende voedsel aan redelijke prijzen met leefbare landbouwbedrijven met redelijk inkomen voor de boer zijn de insteek. 

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN