Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

Blog

Stikstof informatie

Stikstof informatie en hoe hier efficiënt mee om te gaan.

Om je gewassen te laten groeien heb je stikstof nodig. Door strengere wetgeving door de jaren heen zijn we steeds minder organische mest gaan gebruiken. Aanvullen met kunstmest mocht wel maar ook dat mag steeds minder. De boerenlogica lijkt vaak te ontbreken, kunstmest is immers chemisch en kost geld, terwijl organische mest landbouwkundig grote waarde [...]
Vlinderbloemigen

Vlinderbloemigen in bouwplan. Gratis stikstof uit de lucht.

Vlinderbloemigen in bouwplan. Gratis stikstof uit de lucht. Dat vlinderbloemigen veel voordelen hebben in de vruchtwisseling is bekend. Ze binden stikstof uit de lucht, werken positief op de bodembiologie en in mengteelten met gras of graan zorgen ze voor een hogere eiwitproductie. Het zoeken naar de juiste combinaties en afstemmen van het afrijpingsmoment in de [...]

Wanneer zaaien, wanneer oogsten. In de natuur gelden geen datums.

De afrijping van de mais is dit jaar een thema. Door het koude voorjaar is de oogst verlaat.  De verplichte inzaaidatum van het vanggewas van 1 oktober was op veel plaatsen niet haalbaar. Op het laatste moment is de verplichte inzaaidatum met een maand verruimd, dat geeft de nodige afrijping en spreiding van de oogst [...]
Minder kosten, eiwit van eigen bodem en 3 teelten in 2 jaar tijd

Minder kosten, eiwit van eigen bodem en 3 teelten in 2 jaar tijd

Hoe snij je 2 ruggen uit 1 varken? Prijzen van kunstmest en voer stijgen met de dag, om kosten te sparen is goed ruwvoer van groot belang. Om daarbij toch nog op bodemvruchtbaarheid en organische stofopbouw te werken vergt creativiteit. Bodemvruchtbaarheid Om de bodembiologie te stimuleren is het zaak om je grond het hele jaar [...]

Het evenwicht is zoek en niet alleen in de bodem.

‘Het evenwicht is zoek en niet alleen in de bodem.’ Boeren zijn hard nodig om onze natuur te beheren en voedsel te produceren! Evenwicht… Na een paar gortdroge jaren is het nu nat, zeiknat. Behalve bij die ene boer in Duitsland die ik eergisteren sprak. Hij zei ‘Het is hier kurkdroog, net als anders’. Naar [...]

Zaai en pootseizoen

Inmiddels is het zaaien  en pootseizoen volop in gang, de lat voor de agrarische ondernemer wordt steeds hoger gelegd. Meer regels, minder stikstof, het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij speelt het weer een steeds grotere rol en staat de bodemvruchtbaarheid onder druk. Het begrijpen en verbeteren van de natuurlijke koolstofkringloop geeft je als ondernemer in de [...]

Gebruik van diabas steenmeel in de veehouderij

In de Duitse veehouderij wordt jaarlijks meer dan 200 miljoen ton vloeibare- en vaste mest geproduceerd. Alle EU-lidstaten samen produceren bijna 1,5 miljard ton per jaar. Een groot deel van deze hoeveelheid  komt uiteindelijk terecht als mest op landbouwgronden. Grote bezorgdheid over het vrijkomen van verontreinigende stoffen naar lucht, grondwater en het oppervlaktewater tijdens productie, [...]

Het belang van een goede C/N verhouding / Kringloop in de landbouw

Verloop van kleinschalig gemengde bedrijven  naar grootschalige landbouw In de eerste helft van de vorige eeuw waren er veel gemengde bedrijven. Vaak enkele koeien met wat akkerbouw. In de winter werd hooi gevoerd aangevuld met bieten, tarwe en groente afval. De mest gemengd met stro ging op de mestvaalt en werd zo gecomposteerd. Door de [...]
Gezonde bodem

Bodemverdichting oplossen, stikstof een probleem?

Vervang kalk door steenmeel. Een gezonde bodem staat in alle opzichten in balans. Dit betreft zowel de mineralen als ook de biologie. Van wezenlijk belang is echter ook de juiste verhouding tussen gronddeeltjes, water en lucht. Aangezien transport van zuurstof in de bodem via lucht 10.000 x sneller gaat als via water is het zaak [...]
maisrassen_2

MAISZAAD

Maximale droogtetolerantie met latere rassen De maisteelt staat de laatste jaren onder druk. Zeker met de droogte van de afgelopen jaren is een goede opbrengst niet meer vanzelfsprekend. Alles valt en staat met een goede wortelontwikkeling. Het aantal groeidagen van een ras word weergeven in het zogenaamde fao getal. Dit  zijn geen werkelijke groeidagen maar [...]
Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN