Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

Zaai en pootseizoen

Inmiddels is het zaaien  en pootseizoen volop in gang, de lat voor de agrarische ondernemer wordt steeds hoger gelegd. Meer regels, minder stikstof, het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij speelt het weer een steeds grotere rol en staat de bodemvruchtbaarheid onder druk.

Het begrijpen en verbeteren van de natuurlijke koolstofkringloop geeft je als ondernemer in de landbouw een houvast. Belangrijk is om te begrijpen dat kwaliteit van (dierlijke) voeding , mest, bodem en gewas aan elkaar gerelateerd zijn.

In de hele kringloop is de C/N verhouding enorm van belang. Meer hierover lees je hier.

Agrotechnics / Primalz werkt projectmatig met relaties en klanten aan verbetering van de natuurlijke koolstofkringloop. Onderstaand een kleine opsomming van enkele lopende projecten.

Mestverbetering met impactpoeder

Om o.a. de mestkwaliteit te verbeteren voeren we bij een vleesvarkensstal sinds december Impactpoeder (Kaoliniet houdende klei) bij.  De eerste resultaten laten een verbetering van de mest zien. Vaak is de mest ontmengd en zijn putten niet leeg te krijgen. De put lijkt nu beter te mengen, de C/N verhouding loopt op, opvallend is dat de mest niet stinkt bij het uitrijden. Ook de varkens reageren op de aanpassing van het voer. Antibiotica gebruik is lager geworden, er is minder uitval. Bij een proefslachting viel de slager op dat er minder dripwater bij het vlees zat, het vlees stonk ook niet. Het slachtgewicht is daarbij uniformer geworden. Bij koeien is al jarenlange ervaring met impactpoeder. De actieve koolstof zorgt voor een verbetering van de darmflora, daarbij worden o.a. mycotoxines gebonden.

De varkenshouder is erg positief. Het project wordt voortgezet en de uitkomsten worden verzameld en zullen later voor de praktijk beschikbaar zijn.

Voor meer informatie www.dekoolstofkring.nl

 

Mest en bodemverbetering met steenmeel

Het diabas steenmeel wat we zelf importeren vind gretig aftrek. Veelal ingezet om in te strooien maar ook los-gestort voor bodemverbetering heeft het vele voordelen. Steenmeel is dé simpele oplossing om ammoniakuitstoot te verminderen. Ammoniak word gebonden en de aerobe biologie van de mest word gestimuleerd door de vele sporenelementen die het steenmeel bevat.  De mest word dunner, er hoeft minder gemixed te worden. Mest gaat eerder rijpen in plaats van rotten.

Steenmeel kan, bijvoorbeeld in de opslag, prima gemengd worden met mest, de kwaliteit van de mest verbeterd enorm.

Met instrooien zien we dat koeien en varkens het steenmeel vaak vreten, dit kan duiden op een mineralentekort of onbalans in de voeding.

Instrooien werkt erg positief op de diergezondheid. Het heeft bij koeien aantoonbaar effect op verlaging van celgetal en vermindering van o.a. Mortellaro. Als bodemverbeteraar kan steenmeel kalk (deels) vervangen.

Bij nieuw inzaai van meerjarig grasland adviseren wij om steenmeel voor inzaai te strooien. De bodemvoorraad word dan effectief meerjarig aangevuld met noodzakelijke sporenelementen. Meer info vind je hier.

 

Niet Kerende Grondbewerking , meer wortelontwikkeling met mais op ruggen

Deze week zijn met in samenwerking met https://www.eversagro.nl/ begonnen aan de “mais op ruggen” demotour. Hier hebben we de laatste jaren veel ervaring mee opgedaan. Voor meer oogstzekerheid is maximale wortelontwikkeling van wezenlijk belang. Bij het Evers systeem zagen we keer op keer een verbetering van de wortelontwikkeling. Er vind een wisselwerking plaats tussen plant en bodem. Door extra beworteling scheiden planten meer exudaten af, mineralen worden makkelijker vrijgezet en de plant krijgt meer mineralen voor opname beschikbaar. Meer hierover lees je hier. De komende weken leggen we door Nederland en deels in België en Duitsland weer praktijkvelden, demovelden en proefvelden aan welke worden opgevolgd.

Verder onderzoeken wij ook andere mogelijkheden, systemen en machines om via Niet kerende Grondbewerking te werken aan meer bodemvruchtbaarheid.

Van Vanggewas naar Voergewas

Meer eiwit van eigen bodem met minder input heeft alle aandacht. Zo is er veel te doen over snelle lente rogge.  Toevoegen van vlinderbloemigen bied extra voordelen. In het najaar zaaiden wij daarom volop gras en granenmengsels als vanggewas na mais met het doel deze te oogsten als Gehele Plant Silage. Dit sluit aan bij de NKG gedachte en zorgt voor snellere opbouw van stabiele organische stof in de bodem. Door het bijmengen van vlinderbloemigen zoals Erwten, wikke en klavers voegen we extra organisch gebonden stikstof toe aan de bodem en voeden we de bodembiologie. Meer hierover volgt binnenkort.

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN