Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

Minder kosten, eiwit van eigen bodem en 3 teelten in 2 jaar tijd

Hoe snij je 2 ruggen uit 1 varken?

Prijzen van kunstmest en voer stijgen met de dag, om kosten te sparen is goed ruwvoer van groot belang. Om daarbij toch nog op bodemvruchtbaarheid en organische stofopbouw te werken vergt creativiteit.

Bodemvruchtbaarheid

Om de bodembiologie te stimuleren is het zaak om je grond het hele jaar groen te houden. Zo weten we dat blijvend grasland goed is voor organische stofopbouw. Maar ook met wisselteelten is dat mogelijk. Dat het telen van groenbemesters aan de bodemvruchtbaarheid bijdraagt is bekend, een groenbemester oogsten gebeurt minder vaak.

3 teelten in 2 jaar, ploegloos met weinig grondbewerking

Afgelopen jaren hebben we volop in de praktijk geëxperimenteerd met vanggewas na mais als voedergewas. Zo teelden we in 2020 een hoofdteelt mais welke werd geoogst als snijmais. De oogst verliep normaal in oktober waarna de grond werd gefreesd. Niet de goedkoopste grondbewerking echter was het op dat moment de machine die voorhanden was. Alternatieven met meer capaciteit zoals de Kelly eg https://agribiosolutions.eu/en/kelly-en/  of een 4 balks schijveneg https://www.eversagro.nl/grondbewerking/stoppelbewerking/4-balks-schijveneg waren op dat moment niet voorhanden.

Op het perceel was in het voorjaar al steenmeel uitgereden i.p.v. kalk, de PH was netjes op orde.

De inzaai verliep onder goede omstandigheden. Ingezaaid werden Bodemverdichting oplossen, stikstof een probleem? [link] Verschillende mengsels van granen met vlinderbloemigen, een ander perceel werd ingezaaid met een mengsel van gras erwten.

Vlinderbloemigen voor eiwit en activator van bodembiologie

Granen ontbreken op de zandgronden vaak in de bouwplannen, terwijl deze juist goed in het bouwplan passen. Het toevoegen van vlinderbloemigen heeft veel voordelen. Ze stimuleren de bodembiologie en leggen stikstof uit de lucht vast wat wordt omgezet in kostbaar eiwit.

Oogstmoment kiezen

De oogst vond plaats midden mei van dit jaar.

Gekozen is om groen te oogsten, d.w.z. dat de granen nog geen korrel en de vlinderbloemigen nog geen vruchten hebben gevormd. Op dat moment zitten de planten volop in de suikers wat garant staat voor een hoog verteerbare silage. De keuze van het oogstmoment is erg belangrijk om de hoogste eiwitkwaliteit te oogsten. Dit is slechts een korte periode. Mocht je door omstandigheden het goede oogstmoment niet kunnen benutten kan er gewacht worden tot de granen en de aanwezige erwten vrucht zetten. Een tweede goede oogstmoment is dan het deegrijpe stadium. In dat geval oogst je een zetmeelrijkere silage.

 

Oogsttechniek bepaalt kwaliteit

Bij de oogst waren we afhankelijk van de loonwerker qua techniek. Gekozen is om te maaien met zwadbandjes. Het meeste eiwit zit in het blad, met schudden en wiersen kun je eiwit verliezen vandaar de keuze. Omdat de ondergrond nat was en er veel product in het zwad lag kon het gewas moeilijk opdrogen. Dit resulteerde in een lager droog stofgehalte bij de oogst en lekte er perssap uit de kuil, ook dit gaf verlies van eiwit.  Achteraf bekeken hadden we beter breedwerpig kunnen maaien en met bijvoorbeeld een bandhark kunnen wiersen, dit had dan waarschijnlijk geresulteerd in een hoger droge stof percentage en minder verlies van voederwaarde.

Organisch bemesten en inzaaien met weinig grondbewerking

Na de oogst is de zode bemest in de stoppel. Er is gebruik gemaakt van varkensdrijfmest waar krachtvoer gemengd wordt met impactpoeder. Dit natuurlijk product heeft bewezen voordelen op de diergezondheid, ammoniak wordt gebonden en de kwaliteit van de drijfmest verbeterd hierdoor. De resultaten van deze proef komen later beschikbaar. https://www.dekoolstofkring.nl/index.php/top-producten/impactpoeder

De organisch mest heeft een hoger aandeel aan organisch gebonden stikstof en ook de vlinderbloemigen hebben stokstof uit de lucht in de bodem opgeslagen wat resulteert in een hogere beschikbaarheid van stikstof voor de volgteelt mais. Zodoende hebben we rijenbemesting achterwege gelaten en sparen we op kunstmest.

Na het bemesten is de zode kort gesneden met een 4 rijige schijveneg. De mais is daarna, met wat oponthoud pas ingezaaid op 8 juni. Om toch voldoende opbrengst te krijgen zijn er rassen met een FAO-getal van 210 – 230 ingezaaid. Er is ingezaaid met de maiswoeler combinatie met rugvormers van Evers https://www.eversagro.nl/grondbewerking/ondergrond-woelen/ruggenteelt-woeler

Eventuele storende grondlagen zijn doorbroken en de mais groeide prima weg omdat bodem en lucht temperatuur op dat moment al hoger waren. Wat we de laatste jaren duidelijk zien zijn de voordelen van de vlotte weggroei van de mais bij latere zaai. Hierdoor komt het oogsttijdstip niet veel later te liggen als de vroeg gezaaide mais. Later zaaien geeft minder stress voor de mais en we zien een veel gezonder verloop van de afrijping omdat de vastgelegde stikstof in de grond laat in de teelt prima tot zijn recht komt.

Om binnen de lijntjes van de wet te blijven is er gekozen voor een onderzaai van rietzwenk. Dit geeft weinig concurrentie bij de mais en zorgt voor flexibiliteit met de oogstdatum. Door de vlotte weggroei hebben we een lagere dosering herbiciden kunnen toepassen, dit gaf minder groeistress en resulteerde daarbij in besparing van kosten op chemische middelen.

2 ruggen uit 1 varken snijden

Deze manier van werken zorgt voor meer bodemweerbaarheid, besparing van kosten, resulteert in meer oogstzekerheid en uiteindelijk snij je dus toch 2 ruggen uit 1 varken. Uiteraard is het belangrijk om je eigen bedrijfssituatie goed in beeld te hebben. Iedere bodem is anders en ook blijft het weer altijd meebepalen. Voor maatwerk in de vorm van product en advies kun je bij ons terecht.

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN