Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

Het evenwicht is zoek en niet alleen in de bodem.

‘Het evenwicht is zoek en niet alleen in de bodem.’
Boeren zijn hard nodig om onze natuur te beheren en voedsel te produceren!


Evenwicht…

Na een paar gortdroge jaren is het nu nat, zeiknat. Behalve bij die ene boer in Duitsland die ik eergisteren sprak. Hij zei ‘Het is hier kurkdroog, net als anders’. Naar mijn mening is het water slecht verdeeld, het evenwicht is zoek. De natuur is onvoorspelbaar. Zo lijkt ook in de bodem het evenwicht zoek. Het groeit niet meer als vanzelf maar de boer ‘is wél zelf schuld.’ Het is dat laatste wat ik niet kan vatten. Waarom is de boer aan alles zelf schuld? Ook mijn verstand is op zoek naar een goed evenwicht.

 


CO2 en STIKSTOF

Want het is toch pure logica? Zo is het mij op school geleerd en verteld. Koolstofassimilatie is zo oud als de aarde. Het is het proces waar planten van 6CO2 + 6 H2O Glucose en zuurstof maken. Zuurstof is weer onze bron van leven. Ook hier raakt mijn verstand het spoor bijster. Want de CO2 concentratie was in het grootste gedeelte van onze geologische geschiedenis hoger dan nu. Maar waarom is de huidige concentratie een probleem?

Die logica ontgaat mij dan ook helemaal. Als je een beetje onderzoek doet en veel leest snap je dat mais als C4 plant het bij hogere CO2 gehaltes beter doet dan gras. De Nieuw Scientist schrijft er in deze blog over: ‘Meer CO2 lijkt toch niet goed voor plantgroei.’ Dit staat haaks op ons Europees vergroeningsbeleid waarbij gestreefd wordt naar de instandhouding van blijvend grasland omdat dit meer CO2 vast zou moeten leggen.


En Stikstof dan?

Nog onlogischer wordt het vergroeningsbeleid als het klopt dat grassen – C3 planten – minder stikstof opnemen bij hoge CO2 gehaltes als bijvoorbeeld mais – een C4 plant-. Daarbij lijkt het er volgens onderzoeker David Ellsworth van Western Sydney University op dat een tekort aan fosfor in bossen de opname van grote hoeveelheden CO2 in de weg staat. Als je het mij vraagt, lijkt dit iets dat wij verder moeten onderzoeken.


Wat voegt Steenmeel toe?

Dat steenmeel ammoniak op stallen prima bindt is mij al langer bekend. Daarbij is het een erg waardevolle aanvulling voor verweerde bodems vanwege de vele sporenelementen die het bevat.

Ook bij onze overheid is dat bekend, zo werd er op de Lieropse heide in 2018 al steenmeel boven de bossen uitgestrooid. Dat basalt steenmeel grote hoeveelheden CO2 kan binden komt inmiddels in vele onderzoeken naar voren. De oplossingen komen dus toch weer uit de natuur. Dit komt nogmaals in dit artikel van Change.inc: ‘Steenmeel haalt CO2 uit de lucht als je het uit een vliegtuig kiepert op landbouwgrond.’ aan bod.


De oplossing is zo simpel

Het is ook precies daarom dat ik me iedere dag afvraag, bij elk journaal en elk bericht, vanwaar dan de hetze tegen de boeren? Mijn boerenverstand redeneert wellicht te simpel. Maar als je steenmeel combineert met mest, dan bindt je stikstof en CO2, bevorder je de bodemvruchtbaarheid, verminder je dus uitspoeling en help je moeder natuur.

 

Politiek, van emoties naar moties

Een memorabele uitspraak van Caroline van de Plas is mij bijgebleven. Deze nuchtere vrouw brengt weer gezonde discussie in de Nederlandse politiek. Op een motie van Groen Links kwam het voorstel van deze BBB-kanjer om over te gaan op het indienen van moties in plaats van emoties. Bekijk hier de video:

Daar word ik dan ook blij van. Ik ben het helemaal zat én met mij vele anderen, met name doordat het beleid steeds minder met feiten wordt onderbouwd. Het nieuwe normaal lijkt er één te worden van regeren op basis van emoties. Maar met emoties lossen we niks op! Daar wordt geen mens beter van en ons mooie Nederland met onze mooie natuur al helemaal niet.

Ik stel voor dat Caroline van de Plas op de koffie gaat bij Carola Schouten. Áls natuur al maakbaar is, meng dan mest met steenmeel en rij dat breedwerpig uit in onze bossen. Dat het verplichte injecteren averechts werkt op diversiteit en bodemleven weten boeren toch al lang. En als Carola het dan een beetje snapt, kan ze bellen met onze Brusselse klimaatpaus Frans Timmermans. Op deze manier wordt zijn Farm to Fork strategie wellicht een succes. Het enige wat hij dan nog moet snappen is dat boeren hard nodig zijn om onze natuur te beheren en voedsel te produceren, een fatsoenlijk verdienmodel hoort daar bij!

Evenwicht?

Maar enfin, voordat ik op hol sla, even terug naar het begin. Waar ik begon over evenwicht kwam ik met een uurtje studie op een heel ander verhaal.  Ik lees veel om dingen te begrijpen. Natuur streeft altijd naar evenwicht, zo ligt de waarheid ook nog altijd in het midden. Verstoorde evenwichten, extremer weer. Veel boeren worden telkens zwaar getroffen. Of er werkelijk op steun van de overheid gerekend kan worden is nog maar de vraag.

Carola bijpraten

Kan iemand Carola Schouten even rap bijpraten over dit 20-jarig onderzoek. Ik zie toch echt een oplossing voor een vermeend stikstofprobleem. Ik denk echt dat dit onderzoek herhaald toegepast zou moeten worden op andere plekken, alhoewel er bij mijn weten geen ander langlopend experiment is’, zegt David Ellsworth, ook van Western Sydney University. Zijn werk suggereerde al dat een tekort aan fosfor – net als stikstof een belangrijk element voor planten – ervoor zorgt dat bossen niet zullen profiteren van grotere hoeveelheden atmosferisch CO2.

Het grote geluk van de klimaatverandering is op satellietbeelden te zien, onze aarde wordt steeds groener. Vervolgstudies van Reichsgroep lijken de oorzaak van dit onverwachte resultaat aan te wijzen: stikstof. Bij relatief hoge CO2-concentraties kunnen C3-planten waarschijnlijk minder stikstof uit de bodem opnemen, terwijl de C4-planten daar minder last van hebben. De onderzoekers denken dat dit komt doordat de hogere concentratie CO2 ofwel de symbiotische schimmels beïnvloeden die bij het wortelsysteem van de plant zitten, of de bodem-microben die organisch materiaal afbreken en stikstof vrijmaken. ‘

In het artikel van vork lees je meer hoe maisplanten stikstof uit de lucht opnemen

https://www.vork.org/nieuws/mais-dat-stikstof-kan-binden/

Foto’s : Maisras Mustang vormt extreem veel luchtwortels

Het word steeds duidelijker dat de landbouw meer oplossingen bied als dat het onderdeel is van een probleem…

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN