Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk.
Primalz is een onderdeel van Agrotechnics BV.

Home

Steenmeel

Steenmeel is uitermate geschikt als  bodemverbeteraar. Bemesting met steenmeel stimuleert het bodemleven, stabiliseert organische stof en zorgt voor waardevolle aanvulling van waardevolle (sporen-) elementen.

Graszaden, Groenbemesters & Voedergewassen

Landbouwkundig sterke rassen vormen voor ons het uitgangspunt. Bij grasmengsels wordt in eerste instantie geselecteerd op kroonroesttolerantie en standvastigheid. Gras en groenbemesters worden altijd op maat samen gesteld.

Maiszaden

In de webshop vind je maïsrassen uit eigen screening. Naast het testen van de rassen in eigen screeningsvelden worden ze ook in meerdere landen bij maïstelers in de praktijk getest. De feedback vanuit boeren staat garant voor de waarde in de praktijk.

Over PRIMALZ

REVEALING MOTHER EARTH

PRIMALZ gaat over een gezonde bodem en het daarmee verbonden biologisch evenwicht. Door menselijk handelen verstoort dit geweldig ecologisch systeem verder en verder. Met de komst van het Corona virus  worden we keihard geconfronteerd met de gebreken van ons ooit zo sterke natuurlijke immuunsysteem.

Binnen Primalz gaan we aan de slag met de basisbeginselen van “Organic Farming”.

PRIMALZ is bedoeld om te groeien, vanuit gezonde kennis, samen sterk voor gezonde bodems, gezonde voeding en een gezonde leefomgeving!

“Verbinding is een basisbehoefte van ieder mens, ergens bij te horen groter dan onszelf, het inspireert ons mensen en geeft ons een reden van bestaan”.

Ik nodig je uit om samen te bouwen aan een nieuw normaal, een gezonde natuurlijke wereld.

Gedreven door passie want gezondheid is mijn grootste bezit!

Ron Cox, Founder Primalz.nl

Laatste nieuws

Stikstof informatie en hoe hier efficiënt mee om te gaan.

Om je gewassen te laten groeien heb je stikstof nodig. Door strengere wetgeving door de jaren heen zijn we steeds minder organische mest gaan gebruiken. Aanvullen met kunstmest mocht wel maar ook dat mag steeds minder. De boerenlogica lijkt vaak te ontbreken, kunstmest is immers chemisch en kost geld, terwijl organische mest landbouwkundig grote waarde [...]

Vlinderbloemigen in bouwplan. Gratis stikstof uit de lucht.

Vlinderbloemigen in bouwplan. Gratis stikstof uit de lucht. Dat vlinderbloemigen veel voordelen hebben in de vruchtwisseling is bekend. Ze binden stikstof uit de lucht, werken positief op de bodembiologie en in mengteelten met gras of graan zorgen ze voor een hogere eiwitproductie. Het zoeken naar de juiste combinaties en afstemmen van het afrijpingsmoment in de [...]

Wanneer zaaien, wanneer oogsten. In de natuur gelden geen datums.

De afrijping van de mais is dit jaar een thema. Door het koude voorjaar is de oogst verlaat.  De verplichte inzaaidatum van het vanggewas van 1 oktober was op veel plaatsen niet haalbaar. Op het laatste moment is de verplichte inzaaidatum met een maand verruimd, dat geeft de nodige afrijping en spreiding van de oogst [...]

Minder kosten, eiwit van eigen bodem en 3 teelten in 2 jaar tijd

Hoe snij je 2 ruggen uit 1 varken? Prijzen van kunstmest en voer stijgen met de dag, om kosten te sparen is goed ruwvoer van groot belang. Om daarbij toch nog op bodemvruchtbaarheid en organische stofopbouw te werken vergt creativiteit. Bodemvruchtbaarheid Om de bodembiologie te stimuleren is het zaak om je grond het hele jaar [...]

Jarenlange kennis en ervaring binnen de agrarische sector

Kennismaking en technisch consult bij uitlevering mogelijk

Samen met u op zoek naar passende producten en oplossingen

Eigen efficiënte Logistiek & Transport, persoonlijke levering

Copyright © 2020 – 2022 PRIMALZ – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN